Ψάξε στην αποθήκη

80g's stories

...με ένα νανούρισμα που πήγαινε κάπως έτσι

"One of these mornin's you're gonna rise up singin'
Then you'll spread your wings,
and you'll take to the sky
But 'till that mornin' there's a nothin' can harm you,"....

Creative Commons License