Ψάξε στην αποθήκη

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ Καραμανλή AE


Τιμοκατάλογος Προσλήψεων
Μετά το αδιάβλητο ΑΣΕΠ του Πεπονή,
περάσαμε στο Τσιμπουκάκι, Ελευθέρα Πιασίματα, Πισωκολητό του «Αδιάφθορου» Καραμανλή.
Γνωστό και με τη συντομογραφία: ΤΣΕΠΠΑΚ

Μοριοδότηση

Μεταπτυχιακό: 2 points
..............................

Creative Commons License