Ψάξε στην αποθήκη

Τέχνη δρόμου...

«Βρισκόμαστε ως κοινωνία σε παρατεταμένη βαθιά κρίση…
Συνακόλουθα, σε κρίση βρίσκεται και η τέχνη που αντανακλά την κοινωνία αυτή........
................

Creative Commons License